Tuin info
Image default
Bedrijven

Wat is het verschil tussen een beukenhaag en een haagbeuk?

Beuken zijn grote, fraaie loofbomen. Gewaardeerd om hun brede en dichte bladerdak en herkenbaar aan hun gladde stam. Deze boom met de Latijnse naam Fagus is een beeldbepalende, statige boom die in vroeger tijden niet alleen werd aangeplant in parken en bossen, maar ook graag door landgoed bezitters werd toegepast om oprijlanen te beschutten voor zonlicht. Een volgroeide beuk kan een hoogte van meer dan 40 meter bereiken.

 

Helaas hebben we in moderne tuinen vrijwel geen plaats voor deze majestueuze, inheemse boom. Toch kom je de Fagus nog wel tegen in onze tuinen, maar dan als haag. Voor deze beukenhagen worden speciale variëteiten van de Fagus gebruikt die minder snel groeien, maar verder wel alle kenmerkende eigenschappen van een beuk bezitten. Zo kun je in je voor- of achtertuin genieten van een schitterende, natuurlijke beukenhaag.

 

Naast de beuk, kennen we in de Nederlandse taal ook de haagbeuk, met de Latijnse naam Carpinus. Dit is geen beuk, maar een aparte soort heester die van oudsher heel geschikt is voor het aanplanten als haag. Dan heb je dus een haagbeukenhaag. De Nederlandse naam voor de Carpinus leidt al eeuwen tot verwarring, zowel onder tuineigenaren, kwekers als bij hoveniers. Dat is ook een van de redenen dat veel kwekers de voorkeur geven aan de Latijnse namen voor planten.

 

Overigens vind je de haagbeuk niet alleen terug in hagen. De haagbeuk is wel degelijk een boom die zich, mits ongemoeid gelaten, ontwikkelt tot een fraaie boom met generfd frisgroen blad die gemakkelijk een hoogte van twintig meter kan bereiken. Een haagbeuk is in het algemeen dus kleiner dan een beuk.

Wat zijn de verschillen tussen beuken en haagbeuken?

In moderne tuinen zijn hagen tamelijk populair en wie een mooie haag in zijn tuin wil, moet een moeilijke keus maken. Want er zijn flinke verschillen tussen hagen van beuken en hagen van haagbeuken. Zo laat een haagbeuk in de herfst zijn bladeren vallen, terwijl de beuk zijn blaadjes lang bewaart en ze pas in het voorjaar, met de nieuwe blaadjes in aantocht, laat vallen. Wil je een roodbladige haag? Dan valt de haagbeuk af, want die is er alleen in groene varianten. Beuken hebben ook een nadeel en dat is dat ze slecht tegen wijziging van grondwaterstanden verdragen. Ook groeien ze slecht op laagveen en kleigronden.

 

Welke keuze is voor jou het best?

Zo hebben beide soorten soorten voor- en nadelen. Voor iedereen die erover denkt om een haagbeukenhaag of beukenhaag te kopen is het verstandig om je breed te oriënteren en goed te laten voorlichten. Gelukkig zijn er verschillende websites waar je volop informatie kunt vinden over beide haagtypes, waarvan misschien wel de bekendste beukplanten.nl is.